Privacybeleid

BESCHERMING VAN PRIVACY EN AVG

Deze site is eigendom van Paintmate

Contact details:

Paintmate

Tel: +32 499 29 88 49

Email: info@paintmate.be

Verzameling van informatie - Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Indien de gebruiker desondanks wordt uitgenodigd om persoonlijke informatie te verstrekken, zal deze informatie alleen worden gebruikt voor doeleinden die strikt verband houden met de dienstverlening van en door Paintmate op basis van de contractuele relatie die voortvloeit uit de bestelling of registratie of op basis van de rechtvaardiging. interesse in het leveren van en contact met u opnemen over diensten. Informatie over u wordt op verzoek verstrekt. U kunt deze indien nodig laten corrigeren of verwijderen. Stuur ons hiervoor een e-mail naar info@paintmate.be Indien u het niet eens bent met de manier waarop Paintmate uw gegevens verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). Meer informatie over hoe Paintmate uw gegevens verwerkt vindt u in het algemeen gegevensbeschermingsbeleid op eenvoudig verzoek aan info@paintmate.be

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

Verantwoordelijkheid

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Deze informatie is uiteraard indicatief en vanwege de beknoptheid niet altijd volledig. Voor meer concrete uitleg kunt u per e-mail contact opnemen met Paintmate. Gezien onze inspanningsverplichting aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte informatie.

COOKIEBELEID - GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen bij het analyseren van het gebruik van de site door zijn gebruikers. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en website-activiteit. gebruik van internet.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.